SÄHKÖJÄRJESTELMIEN

ASIANTUNTIJAPALVELUT, TYÖT JA LAITTEET

Uusiokäytöllä kohti kestävää kehitystä.

Tuotteet

Varastostamme löydät sähkönjakeluun liittyvät uusiolaitteet nopeasti ja kilpailukykyisin hinnoin. Kaikki uusiotuotteemme ovat huollettuja, tarkastettuja ja niillä on takuu.

Myymme myös uusia sähkönjakelulaitteita ja -komponentteja, sekä työmaadoituslaitteita. 

Odoo • Text and Image
Odoo • Image and Text

Sähkönjakelujärjestelmien saneeraus

Saneeraustarpeeseen vaikuttaa paljon laitteiston tekninen kunto.  Myös muuntamon alimittaisuus on yksi yleisimmistä saneeraukseen johtavista syistä.

Tarkastuksen jälkeen määräaikaistarkastajan esittämät vaatimukset on otettava vakavasti ja  tarvittavat kunnostustoimenpiteet on syytä tehdä nopeasti.

Suunnittelemme ja toteutamme muuntamoiden ja muiden sähkönjakelujärjestelmien saneerauksia monipuolisesti erilaisiin kohteisiin.  

Suurvirtaiset pienjännitekeskukset

Suunnittelemme, modifioimme, asennamme ja tarkastamme 630 A – 3150 A pienjännitekeskuksia. 

Voit valita toimitukseesi uusiokomponentit osittain tai kokonaan, tai toimitussisällön täysin uusilla tuotteilla. 

Räätälöidyt ratkaisut nopealla toimituksella.

Odoo • Text and Image
Odoo • Image and Text

Työmaadoituslaitteiden tarkastukset ja korjaukset

Teemme työmaadoituslaitteiden ja jännitteen koettimien tarkastukset asiakkaan luona tai toimipisteellämme. 

Olemme Ragnar Stålskog Ab:n valtuuttama tarkastaja ja korjaaja. Korjaukset suoritamme toimipisteellämme.

Maadoitusjärjestelmien mittaukset

Suoritamme muuntamoiden maadoitusvastusmittauksia, sekä maadoitusjärjestelmien ehjyysmittauksia.

Mittauspöytäkirjamme sekä raporttimme ovat selkeitä ja niiden perusteella jatkotoimenpiteet on helppo määritellä.

Odoo • Text and Image
Odoo • Image and Text

Jakelumuuntajien huolto ja korjaus

Öljy- ja kuivamuuntajien huollot sekä pienet korjaukset teemme käyttöpaikalla. Vaativammat korjaustoimenpiteet suoritetaan toimipisteellämme.

Laadimme huolto-, kunnossapito- ja tarkastusohjelmia sähkölaitteistoille, joiden mukaisesti esim. huollot voidaan suorittaa ajallaan.

Vuokramuuntamot

Vuokraamme kontti- ja puistomuuntamoita erilaisilla muuntajilla ja lisälaitteilla ja -palveluilla lyhyeen tai pidempään tarpeeseen.  

Varustamme laitteet käyttövaatimusten mukaisesti  esim. rakennustyömaille, infrahankkeisiin, kaivoksille ja teollisuuteen, tai vaikka suurtapahtumaasi.

Odoo • Text and Image
Odoo • Image and Text

Muut palvelut

Varavoimageneraattoreiden ja työmaakeskusten vuokraus. Vikatilanteisiin, huoltoseisokkeihin, tapahtumiin. 


Suoritamme sähkönjakelujärjestelmien kunnossapidon kartoituksia, suunnittelua, saneerauksia, sekä niiden käyttö- ja sähköturvallisuuteen liittyviä tarkastuksia, koestuksia ja mittauksia.


Uutiset ja artikkelit