KESTÄVÄ KEHITYS

Huollot, korjaukset, muuntojoustavuus ja uusiokäyttö lisäävät tuotteiden  elinkaarta

Ylläpito

Huollamme ja korjaamme sähkönjakelulaitteita ja -järjestelmiä.

Laitteiden säännöllinen seuranta, sekä vikojen ennakoiva ja korjaava huolto ovat turvallisuuden ja ympäristön arvostamista.

Vuokraus

Aina ei tarvitse hankkia omia laitteita, vaan kannattaa käyttää palveluja.

Vuokraamme muuntamoita, muuntajia, varavoimakoneita ja sähkökeskuksia.

Uusiokäyttö

Satoja Uusiolaitteitamme asennetaan uudelleen käyttöön vuosittain.

Tuotteiden elinkaarta voidaan pidentää huomattavasti uudistamalla ja uudelleenvalmistamalla.


Kiertotalous

Kierrätämme käytöstä lopullisesti poistuvat laitteet uusioraaka-aineiksi ja komponenteiksi. 

Meillä on ympäristölupa toimintaan, kuten myös kumppaniyrityksillämme.

Yllä mainitut keinot ovat tapamme toimia kestävästi ja tarjota asiakkaillemme konkreettisia keinoja kestävään kehitykseen.

Keinot ovat monet ja uusia tarvitaan.  Kestävästä kehityksestä ja kiertotaloudesta ei juurikaan puhuttu yleisesti yrityksen perustamisen aikoihin. Ajat ovat muuttuneet ja yrityksen perustamiseen johtaneet kantavat ajatukset ovat nyt esillä vahvemmin kuin koskaan yrityksen historiassa. Palveluvalikoimamme on kasvanut vuosien saatossa vastaamaan yhä paremmin asiakkaidemme tarpeita ja kehittyy edelleen. Esimerkiksi jälkiasennuksemme keskittyy sähkönjakelulaitteiden uudelleenkäyttöön, sekä kunnostamiseen. Kokonaan laitteiden ja laitteistojen uusimisen sijaan niistä uusitaan tarkoituksenmukaiset komponentit. Näin sähkönjakelun laitteistoille ja laitteille saadaan lisää käyttöikää unohtamatta turvallisuutta ja käytettävyyttä. Tällaisilla ratkaisuilla voidaan kiriä aikatauluja, sekä budjettia ympäristönäkökohtia unohtamatta.

Ennakkoluulotonta toimintaa. Olemme huomanneet, että erilaisia asiakaitamme yhdistää rohkeus valita ja tehdä päätöksiä ennakkoluulottomasti. Me haluamme tarjota vaihtoehtoja, sekä kannustaa toteuttamaan projekteja, laitehankintoja, suunnittelua ja kunnossapitoa kestävällä tavalla, turvallisesti. Tiedon ja taidon merkitys korostuu erilaisten palvelu-, tuote- ja kokonaisratkaisujen rinnalla vaikuttaen laajasti  kestävien, toimivien ja turvallisten ratkaisujen hankinnoissa asiakkaiden kohtaamiin haasteisiin ja onnistumisiin. Olemme kumppanisi myös haastavissa hetkissä.

Meidän kestävän kehityksen tavoitteemme YK:n jäsenmaiden  kestävän kehityksen  toimintaohjelmasta – Agenda 2030

JT-Export texti

Edullista ja puhdasta energiaaIhmisarvoista työtä ja talouskasvua


Kestävää teollisuutta, innovaatioita ja infraa


Eriarvoisuuden vähentäminen 


Kestävät kaupungit ja yhteisöt


Vastuullista kuluttamista ja tuotantoa


Vastuullinen valinta

Kiertotaloudessa uusiokäyttö on parhaimpia mahdollisia keinoja hyödyntää olemassa olevia materiaaleja. Mikä parasta, Uusiolaitteitamme voidaan käyttää monilta osin useamminkin, kuin vain kertaluonteisesti. Muunneltavuuden ansiosta esim. pääkeskuksia ja sähköasemia voidaan hyödyntää ympäristöystävällisesti kustannustehokkuutta unohtamatta.

Uusiokäyttöön sopimattomat laitteet ja komponentit kierrätämme uusioraaka-aineeksi vastuullisten yhteistyökumppaneidemme kautta. 

Odoo • Text and Image
Odoo • Image and Text

Turvallinen valinta

Kaikki Uusiolaitteemme ovat tarkastettuja sekä huollettuja ja kuuluvat takuun piiriin.

Vuokrauspalvelumme  noudattaa voimassaolevia Teknisen Kaupan konevuokraamojen yleisiä vuokrauksen ja palveluiden toimitusehtoja.