Työmaadoitusvälineet

Tarkastetaan silmämääräisesti aina ennen käyttöä, tarkastutetaan säännöllisesti, sekä korjautetetaan välittömästi.

Välineiden oikea käsittely ja kunnossapito on tärkeää niiden suojauskyvyn ylläpitämistä varten.

Välineet on pidettävä puhtaina ja kuivina, sekä suojattava vahingoilta käytön, kuljetuksen ja säilytyksen aikana. Työmaadoitusvälineitä tulee käsitellä varoen ja ne on  säilytettävä suojassa kosteudelta. Välineet on tarkastettava silmämääräisesti  ennen jokaista käyttökertaa.

Mikäli huomaat silmämääräisessä tarkastuksessa puutteita tai vikoja esim. kaapelieriste on  vahingoittunut  tai sisäjohdin tullut esiin,  tuote on lähetettävä korjattavaksi välittömästi.

Tämä ohje ei korvaa valmistajan hyväksymän tarkastajan suorittamaa laajempaa ja tarkempaa tarkastusta,  joka suoritetaan kerran vuodessa tai huolto- ja kunnosapito-ohjelmassa määritellyin välein.     

 Tilaa työmaadoitusvälineiden tarkastus/korjaus 

Tarkasta työmaadoitusvälineet ennen jokaista käyttökertaa

Työmaadoitusköydet

Odoo • Image and Text

Merkinnät

Välineestä tulee löytyä valmistajan tiedot, sekä oikosulkukestoisuus.

Lisäksi valmistajan hyväksymän tarkastajan tarkastamat työmaadoitusvälineet merkitään tarkastustarralla. Tarrasta löytyvät tiedot tarkastajasta, tarkastuspäivämäärä, sekä välineen yksilöintitunnus. 

Lue lisää työmaadoitusvälineiden tarkastuksesta

Odoo • Image and Text

Hapettumat ja kierteet

Mahdolliset hapettumat liittimissä ja liittimien kosketuspinnoissa puhdistetaan. Mikäli pinta ei puhdistu, tulee laite lähettää korjattavaksi.

Myös liittimen kierteen toiminta tarkastetaan ennen käyttöä. Kierteen pitää toimia kevyesti, jotta väline kiinnittyy oikein.

Odoo • Image and Text

Kaapelikengän liitos ja murtumat

Kaapelikenkien liitos liittimeen tarkastetaan. Pulttien täytyy olla huolellisesti kiristetty ja kaapelikenkien lujasti kiinni.

Samalla tarkastetaan myös kaapelikengän murtumat. Jos kaapelikenkä on vahingoittunut, lähetetään väline tai välijohto korjattavaksi. Standardin mukaan korjauksen voi tehdä vain alkuperäisillä osilla ja puristusmenetelmillä, älä korjaa välineitä itse.

Odoo • Image and Text

Maadoitusjohtimen kiinnitys

Maadoitusvälineen yleisin vika on maadoitusjohtimen kiinnityksessä: eriste on vetäytynyt tai kutistesukka rikkoutunut, jolloin kaapelin kuparisäikeet ovat nähtävissä. 

Vauriokohta tulisi teipata välittömästi, jotta kosteuden pääseminen johtimen sisälle estyy. Johtimen sisälle päässyt kosteus aiheuttaa hapettumista ja voi oikosulkutilanteessa höyrystyä ja räjähtää.

Älä käytä vaurioitunutta välinettä, vaan lähetä se korjaukseen.

Odoo • Image and Text

Vaurioitunut johdin

Ennen käyttöä on aina tarkastettava, ettei johtimessa / johtimissa ole eristevaurioita tai nähtävissä poikkinaisia kuparisäikeitä.

Vaurioitunut johdin lähetetään korjaukseen välittömästi.

Maadoitussauvat

Odoo • Image and Text

Merkinnät

Välineestä tulee löytyä tiedot valmistajasta, jännitealueesta, sekä tieto onko maadoitussauva tarkoitettu käytettäväksi sisätiloissa vai ulkona.

Lisäksi valmistajan hyväksymän tarkastajan tarkastamat maadoitussauvat merkitään tarkastustarralla. Tarrasta löytyvät tiedot tarkastajasta, tarkastuspäivämäärä, sekä välineen yksilöintitunnus.

Odoo • Image and Text

Puhdistus

Maadoitussauvan eristävyyden ylläpitämiseksi niiden tulee olla kuivia, puhtaita ja naarmuttomia.

Likaantunut sauva voidaan puhdistaa spriillä.

Odoo • Image and Text

Jatkohela ja kiinnitys

Tarkasta myös maadoitussauvan jatkohela/kiinnitys. Kierre- ja kiinnitysmekanismien tulee olla ehjiä.

Odoo • Image and Text

Rajamerkki ja pohjatulppa

Sauvan käsiosan rajamerkki (kumirengas) ei saa olla vaurioitunut, tai pohjatulppa irronnut.