TYÖMAADOITUSVÄLINEET


Tarkastamme, korjaamme ja myymme työmaadoitusvälineitä

Tarkastus

puhdistus ja mittaukset

Huolto

ja korjaustoimenpiteet, tai hylkäys 

Tarkastusmerkintä

ja pöytäkirja
Odoo - Sample 1 for three columns

Työmaadoitusvälineiden tarkastukset

Suoritamme SFS-EN 61230 standardin edellyttämiä siirrettävien työmaadoitusvälineiden tarkastuksia ja korjauksia. Työmaadoitusvälineiden tarkastusvälin määrittelee laitteen valmistaja ja haltija. Tarkastusväliin vaikuttaa oleellisesti myös välineiden käyttötarkoitus esim. johdonrakennustyömaiden työmaadoitusvälineiden tarkastusväliksi ovat useat toimijat määrittäneet yhden vuoden, vastaavasti sähköasemilla ym. voi tarkastusväli olla pidempi. Standardissa SFS-EN 61230 viitataan standardiin ASTM F2249, jossa käsitellään erityisesti työmaadoitusköysien resistanssimittauksia.

Työmaadoitusväline tarkastetaan standardien SFS-EN 61230 ja ASTM F2249 vaatimusten mukaisesti.

Puhdistamme laitteen, jonka jälkeen teemme silmämääräisen tarkastuksen mahdollisten vikojen havaitsemiseksi. Myös tartuntastopparin ja merkinnän kunto tarkistetaan. Yleisiä vikoja työmaadoitusvälineessä ovat mm. ruostevauriot ja kaapelikenkien kytkentäkohtien viat esim. murtumat ja löystymät. Maadoitusvälineen yleisin vaurio on johtimen kiinnityksessä ilmenevä vahingoittunut johdinkiinnitys. Muita vikoja voivat olla esim. vahingoittunut laitejohdin, irrotettavien eristyssauvojen ja maadoitussauvojen likaisuus sekä iskujäljet niissä. Myös jatkohelassa voi olla iskujälkiä.

Silmämääräisen tarkastuksen lisäksi teemme työmaadoitusvälineelle ylimenovastusmittaukset.

Työmaadoitusvälineiden ASTM F2249 standardin ohjearvoihin perustuvilla resistanssimittauksilla löydämme johtimien ja liittimien välisiä liitosvikoja, jotka jäävät silmämääräisessä tarkastuksessa toteamatta. Suorittamiemme tarkastusten perusteella olemme havainneet näiden vikojen osuudeksi n. 30 % hylkäämiseen johtavien vikojen kokonaismäärästä.

Odoo - Sample 1 for three columns

Työmaadoitusvälineiden korjaus

SFS-EN 61230 standardi edellyttää, että työmaadoitusvälineiden korjauksen puristusliitoksineen saa suorittaa vain valmistaja, tai valmistajan valtuuttama toimija. JT-Export Oy:llä on RAGNAR STÅLSKOG Ab:n valtuutus ja koulutus välineiden tarkastamiseen ja korjaamiseen alkuperäisvaraosilla, sekä valmistajan erikseen tarkoitukseen teettämillä liitosten puristustyökaluilla. Korjaustyöstä tehdään erillinen merkintä työmaadoitusvälineeseen, jonka perusteella korjauksen tekijä on jäljitettävissä työmaadoitusvälineen valmistajan edellyttämällä tavalla.