MAADOITUSMITTAUKSET

sekä sähkön laatumittaukset

Miksi maadoitusmittauksia tehdään ja mitä hyötyä niistä on?

Maadoitusmittauksia tehdään lakisääteisin perustein, sekä varmistamaan sähkönjakelulaitteiden turvallinen toiminta etenkin vikatilanteissa, joita voivat olla esim. verkon häiriötilanteet. Suojausten täytyy toimia oikein vikatilanteissa, jotta henkilöturvallisuus säilyy. 

Odoo - Sample 2 for three columns

Maadoitusjärjestelmien vastus- ja ehjyysmittaukset

Suoritamme muuntamoiden maadoitusvastusmittaukset, jotka vaaditaan ennen muuntamoiden käyttöönottoa, sekä käyttöönoton jälkeen yleensä 6 vuoden välein (SFS6001-NA.13). Tarkastamme myös maadoitusjärjestelmien kunnon ehjyysmittauksilla.


Mittaamalla varmistetaan ettei esimerkiksi routa, korroosio, laajennus- ja muutostyöt ole vaikuttaneet maadoitusten ehjyyteen.  

Maadoitusmittausten yhteydessä maadoituskartta päivitetään vastaamaan nykyistä tilannetta. Ajan tasalla olevasta maadoituskartasta ilmenee helposti tarvittavat maadoitusjärjestelmien tiedot, kun suunnitellaan laajennus- ja muutostöitä, tai vastuuhenkilöstössä tapahtuu muutoksia. Aluekartan ylläpitäminen on käytön johtajan vastuulla ja kartan tulee olla lain mukaan ajan tasalla.

Tilaa maadoitusmittaukset Jukalta

Odoo - Sample 1 for three columns

Sähkön laatumittaukset

Yliaallot aiheuttavat sähköverkossa erilaisia ongelmia, kuten lisähäviöitä, jotka ilmenevät lämpenemisenä. Muita ongelmia voivat olla mm.  ATK- ja automaatiojärjestelmien häiriöt ja vauriot, nollajohtimen ylikuormitus 3. yliaaltovirrasta ja resonanssit kompensointikondensaattoreiden ja verkon välillä.

Paras tapa määrittää verkon yliaallot on suorittaa yliaaltomittaukset eri kuormitustilanteilla. Virtayliaallot mitataan keskuksen syötöstä absoluuttiarvoina; esim. 250 Hz, 100 A. Jänniteyliaallot
mitataan kokonaissärö- %:na THD (U) keskuksen kiskoista. 

Yliaaltolähteen tuottamien yliaaltovirtojen jakautuminen verkon eri osiin selvitetään yliaaltoanalyysin avulla. 

Kysy lisää sähkönlaatumittauksista ja kompensoinnin tarpeesta Teuvolta