VUOKRAUS

Odoo - Sample 1 for three columns

Yleisimmät muuntajakokomme

ü  konttimuuntamot 20/0,4 kV (800 ja 1000 kVA)

ü  puistomuuntamot 20/0,4 kV (200…1250 kVA)

ü  muut mahdolliset jännitteet 10/0,4 kV, 10/0,690 kV, 20/0,690 kV

ü  toimitamme myös suurempia esim. 1600 kVA muuntajia

Toimituksemme ovat nopeita, emmekä veloita kiirreellisyyslisiä. Vuokra-, ja toimitusaika sopimuksen mukaan. Kysy hinnastomme tai pyydä tarjous.


Odoo - Sample 2 for three columns

Kokonaistoimituksena

Suunnittelemme ja mitoitamme vuokramuuntamot tilaajan tarpeiden mukaisesti.   Suunnittelussa otamme huomioon asennusympäristön ja käytön asettamat vaatimukset esim. tarvittavan tehon ja siirtomatkojen pituudet, sekä muuntamon sijainnin renkaassa tai pistona jne. Toimitamme muuntamot myös asiakkaan omien suunnitelmien perusteella.

Muuntamoiden kokonaistoimituksiimme sisältyvät maadoitusjärjestelmät, perustukset, käyttöönottotarkastukset, pöytäkirjat  ja kunnossapito-ohjelmat, sekä tarvittaessa käytön johtaja -palvelu.

 


Lisälaitteet

Muuntamoon on mahdollista saada loistehon kompensoinnin kondensaattori, erityisesti kannattavaa, mikäli käytetään paljon moottoreita. Energian jälkimittaukset on mahdollista toteuttaa 20 kV tai 0,4 kV puolelta. Myös valaistuksen ja lämmitysten ohjaus on mahdollista. Työmaan turvallisuuden ja käyttövarmuuden parantamiseksi kiinteät työmaakeskukset (63-630 A) toteutetaan mieluiten maakaapeleilla.


Haltija ja käytön johtaja – palvelut

Sähkölaitteiston haltija on yleensä sen omistaja. Laitteiston haltija voi olla myös esim. vuokralainen. 
Laitteiston haltijan pitää

 • antaa käytön johtajalle riittävät mahdollisuudet johtaa ja valvoa käyttö-, huolto- ja kunnossapitotöitä

 • huolehtia siitä, että sähköjärjestelmän kuntoa ja turvallisuutta tarkkaillaan ja että havaitut puutteet ja viat poistetaan riittävän nopeasti

 • huolehtia, että sähkölaitteistolle laaditaan ennalta sähköturvallisuuden ylläpitävä kunnossapito-ohjelma

 • huolehtia säädettyjen tarkastusten, ilmoitusten yms. suorittamisesta, esim. määräaikaistarkastukset ja mahdolliset muutosilmoitukset Tukesille

 • antaa käytön johtajalle tarvittavat tiedot sähköjärjestelmän rakennus-, muutos- ja korjaustöistä sekä niihin liittyvistä tarkastuksista.

 

Käytön johtaja huolehtii tai valvoo omasta ja sähkölaitteiston haltijan puolesta seuraavia asioita

 • sähkölaitteiston kuntoa valvotaan riittävästi säännöllisillä huoltoon ja kunnossapitoon kuuluvilla katselmuksilla

 • sähkölaitteistossa havaitut puutteet ja viat poistetaan riittävän nopeasti

 • sähkölaitteiston käyttötöitä ja niihin rinnastettavia töitä itsenäisesti tekevillä ja valvovilla henkilöillä on riittävä kelpoisuus tai muuten riittävä ammattitaito ja että henkilöt on opastettu tehtäviinsä

 • sähkölaitteistolle on olemassa sähköturvallisuuden ylläpitävä, kalenteriaikaan sidottu, koko laitteiston ja myös pienjännitteiset osat kattava kunnossapito-ohjelma

 • sähkölaitteiston käyttö on turvallista ja laitteistolle tehdään huolto- ja kunnossapito-ohjelman mukaiset toimenpiteet

 • ohjelman mukaisten töiden suorituksesta pidetään kirjaa

 • sähkölaitteistolle suoritetaan säädösten edellyttämät määräaikaistarkastukset, tarkastuksen tekee valtuutettu tarkastaja tai laitos. Pöytäkirjoissa mahdollisesti todetut puutteet korjataan.

 • säädösten edellyttämät käyttöönotto- ja varmennustarkastukset lisäys-, muutos- ja laajennustöille on tehty

 • haltijalle on luovutettu tarkastuspöytäkirjat ja havaitut puutteet on korjattu

 • haltijan velvoitteisiin kuuluvat ilmoitukset tehdään

 • sähkölaitteiston käyttöön ja hoitoon tarvittavat välineet, piirustukset, kaaviot ja ohjeet ovat käytettävissä ja ajan tasalla

Ylläpitopalvelut

Mikäli käytön johtajuus on asiakkaalla, erillispalveluna on tehtävissä ylläpitopalvelusopimus kanssamme.

Ylläpitopalveluun sisältyy vuosittain mm.

 • öljyn korkeuden ja öljykuivaimen tarkastukset

 • mahdollisten öljyvuotojen tarkastaminen

 • sf6-kaasun paineentarkastus

 • lämpötilatarkastukset

 • tilan lukitusten tarkastus

 • varoituskilvet

 • kaapeleiden suojaustarkistukset

 • ilmansuodattimien kunnon tarkastukset

 • yleinen siisteys

 • ilmankuivaimen huolto

 • käyttö- ja turvavälineiden kunnon tarkastus

Ylläpitopalveluun sisältyy joka toinen vuosi

 • lämpökuvaus

 • katkaisijan/kuormaerottimen testaus

 • kiskoliitosten tarkastus

 • työmaadoituslaitteiden tarkastus

 • muuntamotilan siivous