TYÖMAADOITUSLAITTEIDEN TARKASTUKSET JA KORJAUKSET

Tarkastus

puhdistus ja mittaukset

Huolto

ja korjaustoimenpiteet, tai hylkäys 

Tarkastusmerkintä

ja pöytäkirja
Odoo - Sample 1 for three columns

Työmaadoituslaitteiden tarkastukset

Suoritamme SFS-EN 61230 standardin edellyttämiä siirrettävien työmaadoituslaitteiden tarkastuksia ja korjauksia. Työmaadoituslaitteiden tarkastusvälin määrittelee laitteen valmistaja ja haltija. Tarkastusväliin vaikuttaa oleellisesti myös työmaadoituslaitteiden käyttötarkoitus esim. johdonrakennustyömaiden työmaadoituslaitteiden tarkastusväliksi ovat useat toimijat määrittäneet yhden vuoden, vastaavasti sähköasemilla ym. voi tarkastusväli olla pidempi. Standardissa SFS-EN 61230 viitataan standardiin ASTM F2249, jossa käsitellään erityisesti työmaadoitusköysien resistanssimittauksia.

Työmaadoituslaite tarkastetaan standardien SFS-EN 61230 ja ASTM F2249 vaatimusten mukaisesti.

Puhdistamme laitteen, jonka jälkeen teemme silmämääräisen tarkastuksen mahdollisten vikojen havaitsemiseksi. Yleisiä vikoja työmaadoituslaitteessa ovat mm. ruostevauriot ja kaapelikenkien kytkentäkohtien viat esim. murtumat ja löystymät. Maadoituslaitteen yleisin vaurio on johtimen kiinnityksessä ilmenevä vahingoittunut johdinkiinnitys. Muita vikoja voivat olla esim. vahingoittunut laitejohdin, irrotettavien eristyssauvojen ja maadoitussauvojen likaisuus sekä iskujäljet niissä. Myös jatkohelassa voi olla iskujälkiä. Tartuntastopparin ja merkinnän kunto tarkistetaan.

 

Silmämääräisen tarkastuksen lisäksi teemme työmaadoituslaitteille ylimenovastusmittaukset.

Työmaadoituslaitteiden ASTM F2249 standardin ohjearvoihin perustuvilla resistanssimittauksilla löydämme johtimien ja liittimien välisiä liitosvikoja, jotka jäävät silmämääräisessä tarkastuksessa toteamatta. Suorittamiemme työmaadoituslaitteiden tarkastusten perusteella olemme havainneet näiden vikojen osuudeksi n. 30 % hylkäämiseen johtavien vikojen kokonaismäärästä.

Odoo - Sample 1 for three columns

Työmaadoituslaitteiden korjaus

SFS-EN 61230 standardi edellyttää, että työmaadoituslaitteiden korjauksen puristusliitoksineen saa suorittaa vain valmistaja, tai valmistajan valtuuttama toimija. JT-Export Oy:llä on RAGNAR STÅLSKOG Ab:n valtuutus ja koulutus työmaadoituslaitteiden tarkastamiseen ja korjaamiseen alkuperäisvaraosilla, sekä valmistajan erikseen tarkoitukseen teettämillä liitosten puristustyökaluilla. Korjaustyöstä tehdään erillinen merkintä työmaadoituslaitteeseen, jonka perusteella korjauksen tekijä on jäljitettävissä työmaadoituslaitteen valmistajan edellyttämällä tavalla.