JAKELUMUUNTAJIEN HUOLTO JA KORJAUS

Odoo - Sample 1 for three columns

Huollot

Suoritamme muuntajien huoltoja ja korjauksia sekä öljy- että kuivamuuntajille.


Muuntajien huoltoa voidaan tehdä
käyttöpaikalla, vaativammat korjaustoimenpiteet suoritetaan toimipisteellämme. Huollon ja korjauksen ajaksi voit vuokrata meiltä varamuuntajan käyttöönne.


Työaika määräytyy kohteen mukaan. Käytön johtaja kytkee muuntajan jännitteettömäksi ja tekee tarvittavat työmaadoitukset, sekä huolehtii muuntamon ovien avaamisesta ja sulkemisesta.

Jakelumuuntajien huollot toteutetaan huolto-ohjelman mukaisesti ja taltioimme mittauspöytäkirjat asiakashallintajärjestelmäämme asiakkaalle lähetyksen lisäksi.  

Odoo - Sample 2 for three columns

Käyttöpaikalla

suoritettavat huolto- ja korjaustoimenpiteet 

ü puhdistus

        ü ulkoinen tarkastus, öljyvuodot

ü kiristykset

ü suoritettavat mittaukset

ü ilmankuivaimen ja öljylukon öljyjen vaihto

ü öljyn korkeuden tarkistus ja tarvittaessa lisäys 

ü suojalaitteiden koestukset

Odoo - Sample 1 for three columns

Öljyanalyysit

Muuntajan öljyanalyysi otetaan yleensä suuremmista muuntajista. Muuntajaöljystä otetaan kaksi erillistä näytettä.  Eristeöljyanalyysissa selvitetään mm. läpilyöntilujuus, sekä öljyn sisältämä kosteus.

Kaasuanalyysilla selvitetään muuntajan kunto. Kaasuanalyysia ei kannata tehdä käytöstä poissa oleville muuntajille, koska kaasut haihtuvat, eikä analyysi siten anna oikeaa tulosta muuntajan kunnosta. 

Kaasuanalyysillä nähdään mm. muuntajan

ü  kuumat pisteet

ü  eristevauriot

Odoo - Sample 2 for three columns

Korjaukset toimipisteellämme

Ennen varsinaisia korjaustoimenpiteitä suoritamme eristysresistanssimittaukset, joilla määritellään muuntajan kunto ja korjattavuus. Mittauksilla voidaan todeta esim. eristevika tai käämin ja rungon kosketus. Käämien tasavirtavastusmittauksilla selvitämme käämien ehjyyden. 

Korjaustoimenpiteiden ollessa kannattavia edellä mainittujen mittaustulosten perusteella, muuntaja puhdistetaan huolto- ja korjaustiloissamme. Vaihdamme tarvittavat tiivisteet ja läpivientieristimet, sekä läpivientieristimien virtatien. Öljyvuodot korjataan hitsaamalla ja ulkopinta paikkamaalataan. 

Korjaustoimenpiteiden jälkeen suoritamme eristysresistanssimittaukset uudelleen, jolla varmistamme korjaustoimenpiteiden onnistuneen.