HUOLTO- JA KUNNOSSAPITO

Odoo - Sample 1 for three columns

Sähkönjakelujärjestelmät 

Valtuutettu tarkastajamme suorittaa sähköasemien ja muuntamoiden varmennus- ja määräaikaistarkastuksia. Teemme riskikartoituksia, sähkönjakelujärjestelmien saneeraussuunnittelua ja kustannusarviointia, sekä toimitamme laitteet ja teemme asennukset.

Odoo - Sample 2 for three columns

Mittamuuntajien kunnonvalvonta

Eristysresistanssimittauksella  selvittään mittamuuntajan todellinen kunto käyttämällä mittalaitetta, joka pystyy eliminoimaan eristimen ulkopintojen vuotovirran pois.

Odoo - Sample 3 for three columns

Relekoestukset

Palveluihimme kuuluvat myös sähkönjakelujärjestelmien  relekoestukset.

Koestukset tulee tehdä määrävälein, yleisesti kolmen vuoden välein.

Odoo - Sample 1 for three columns

Huolto-ohjelmat 

Pienjännitekatkaisijoiden koestukset ja tarkastukset on monesti laiminlyöty. Koestukset ja tarkastukset tulee sisältyä sähkölaitteistojen huolto-ohjelmiin. Teemme huolto-ohjelmat ja niiden mukaiset pienjännitekatkaisijoiden koestukset, tarkastukset ja huollot. 

Odoo - Sample 2 for three columns

Taajuusmuuttajat

Suoritamme yli vuoden käyttämättöminä olleiden taajuusmuuttajien kondensaattoreiden elvytykset ennen  niiden uudelleen käyttöönottoa.

Odoo - Sample 3 for three columns

Huolto- ja kunnossapitosopimus

Teemme huolto- ja kunnossapitosopimuksia mm. teknologia-, metsä-, kemian- ja energiateollisuusyritysten kanssa. 

Huolto- ja kunnossapitosuunnitelmat kuuluvat myös palveluihimme.