JT-Export Oy suorittaa SFS-EN 61230 standardin edellyttämiä siirrettävien työmaadoituslaitteiden tarkastuksia ja korjauksia. Työmaadoituslaitteiden tarkastusvälit määrittää laitteen valmistaja ja haltija. Tarkastusväliin vaikuttaa oleellisesti myös työmaadoituslaitteiden käyttötarkoitus, esim. johdonrakennustyömaiden työmaadoituslaitteiden tarkastusväliksi ovat useat toimijat määrittäneet yhden vuoden, vastaavasti sähköasemilla ym. voi tarkastusväli olla pidempi. Standardissa SFS-EN 61230 viitataan standardiin ASTM F2249, jossa käsitellään erityisesti työmaadoitusköysien resistanssimittauksia.


Tarkastukset standardien SFS-EN 61230 ja ASTM F2249 vaatimusten mukaisesti

- Silmämääräinen tarkastus
- Tarvittavat huoltotoimenpiteet
- ASTM F2249 standardin mukainen ylimenovastusmittaus
- Tarkastusmerkintä laitteeseen
- Tarkastuspöytäkirja


Tehtyjen tarkastusten perusteella on havaittu, että työmaadoituslaitteiden ASTM F2249
standardin ohjearvoihin perustuvilla resistanssimittauksilla on löydetty johtimien ja liittimien välisiä liitosvikoja, jotka jäävät silmämääräisessä tarkastuksessa toteamatta.
Näiden vikojen osuus kaikista hylkäämiseen johtavista vioista on noin 30 %.


Työmaadoitussauvojen tarkastus

• Eristys-sauvan puhdistus, helojen ja sauvan pinnan tarkastus ja vuotovirtamittaus
• Tarkastusmerkintä


Jännitteenkoettimien tarkastus (vuoden välein)

• Eristys-sauvan puhdistus, sauvan pinnan tarkastus ja vuotovirtamittaus
• Syttymisjännitteen testaus
• Paristojen vaihto
• Tarkastusmerkintä


Työmaadoitusköysien korjaus

SFS-EN 61230 standardi edellyttää, että työmaadoituslaitteiden korjauksen puristusliitoksineensaa suorittaa vain valmistaja tai valmistajan valtuuttama toimija.korjaamiseen alkuperäisvaraosilla ja valmistajan erikseen tarkoitukseen teettämillä liitosten puristustyökaluilla. Korjaustyöstä tehdään erillinen merkintä työmaadoituslaitteeseen, jonka perusteella korjauksen tekijä on jäljitettävissä standardien edellyttämällä tavalla. Korjaustöistä toimitetaan työmaadoituslaitekohtaiset korjauspöytäkirjat tilaajalle, josta ilmenee tehdyt korjaukset ja mittaukset.

Kokemustemme perusteella tarkastuksessa hylätyistä työmaadoituslaitteista noin 80 %:n korjaaminen on taloudellisesti kannattavaa.

Suoritamme SFS-EN 61230 standardin edellyttämiä siirrettävien työmaadoituslaitteiden
tarkastuksia ja korjauksia. Tarkastukset suoritetaan standardin ASTM F2249 vaatimusten mukaisesti. Työmaadoituslaitteiden korjaamiseen JT-Exportilla on SFS-EN 61230 standardin edellyttämä valmistajan koulutus ja valtuutus.

tech

JT-Export Oy Ltd
Leijukuja 13
78210 Varkaus
+358 400 673285
teemu.sikanen@jt-export.com